Nek en rugklachten

Nek- en rugklachten is een wijdverspreid probleem in onze maatschappij. Uit cijfers is gebleken dat in 2017 naar schatting meer dan 2.028.000 bekend waren met de diagnose nek- en rugklachten bij de huisarts. (Nivel zorgregistraties eerste lijn)

Rugklachten worden onderverdeeld in specifieke en niet-specifieke rugklachten. Bij de niet-specifieke rugklachten is het niet duidelijk wat de oorzaak is van de rugklachten. 

De meest voorkomende specifieke rugklacht is de hernia. De hernia komt het vaakst voor in de lage rug. En kan leiden tot gevoelsverlies, krachtverlies en uitstralende pijn van bovenbeen tot en met de voet.

Wat wij vaak tegenkomen in de praktijk is dat men te lang doorloopt met een nek- of rugklacht. Men komt na maanden van pijnklachten pas bij de oefentherapeut of huisarts. Luister naar uw lichaam en vraag om hulp zodat de klacht zich niet verder kan ontwikkelen.